Wie kan deelnemen aan het buurtpreventieteam?

Deelnemen aan het buurtpreventieteam is vrijwilligerswerk. Om deel te kunnen nemen voldoe je aan het volgende profiel:

Je bent 18 jaar of ouder

De coördinator van het buurtpreventieteam heeft jou “aangenomen” als teamlid van het buurtpreventieteam

Je kunt tijdens een ronde met respect contact leggen met personen

Je bent integer, betrouwbaar en van onbesproken gedrag

Je beschikt binnen 2 maanden na aanmelding over een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Gemeente Almere betaalt deze VOG en de VOG kan door de veiligheidsmanager worden aangevraagd middels een machtigingsformulier, zie voor meer informatie: www.almere.nl/buurtpreventie

Je houdt je aan de richtlijnen zoals deze gelden in het team

Je houdt je aan gemaakte afspraken. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend.