Wat is Buurtpreventie?

Een buurtpreventieteam is een 100% vrijwillig bewonersinitiatief van, voor en door bewoners in de wijk en wordt ondersteund door de politie en gemeente Almere.

Het doel van buurtpreventie is het met elkaar actief creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt in het kader van schoon, heel en veilig in samenwerking met partners in de buurt.

Buurtpreventie draagt hier mede aan bij door zichtbaar in de wijk oog en oor te houden voor een veilige en leefbare buurt. Het is hierbij zeker niet de bedoeling “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privéleven van anderen.