Welke bevoegdheden heb je als teamlid van het buurtpreventieteam?

Je hebt als teamlid van het buurtpreventielid dezelfde bevoegdheden als ieder ander burger.

Je mag mensen aanspreken op gedrag, maar je kan/mag hen geen opdrachten geven (op basis van wettelijke bevoegdheden).

Je mag alleen plaatsen buiten de openbare ruimte betreden, indien je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt van de bevoegde persoon of instantie

Je onthoudt je van de toepassing van geweld, geweldsmiddelen of provocerend gedrag.