Wat wordt er van je verwacht als teamlid van het buurtpreventieteam?

 • Je bent betrokken bij het team en hebt geregeld (minimaal 1x per maand) contact met de coördinator.
 • Je loopt en/of fietst (mag ook een scootmobiel of rolstoel zijn) minimaal 1x per 2 weken een ronde van minimaal 1 uur in de wijk, maar altijd in duo/ met minimaal 1 ander teamlid
  • Als een deelnemer zich gedurende een langere periode  niet voor buurtpreventie kan inzetten, dan zal het teamlid dit melden aan de coördinator. Eventuele afspraken hierover worden tussen de coördinator en het teamlid gemaakt en zijn niet ter beoordeling aan andere teamleden.
  • Bij het gebruik van een fiets of scootmobiel zorg je ervoor dat deze in goede staat is en ’s avonds met werkende verlichting.
  • Een teamlid mag zich tijdens een ronde niet laten vergezellen door een of meerdere kinderen jonger dan 18 jaar of door een volwassenen die niet is aangemeld via de coördinator.
  • Er mogen geen honden mee tijdens de ronde.
 • Als lid van het buurtpreventieteam heb je dezelfde bevoegdheden als ieder ander burger. Dit straal je ook uit in houding, kleding en gedrag.
  • Geen toepassing van geweld, geweldsmiddelen of provocerend gedrag
 • Je houdt toezicht vanaf de openbare weg en houdt rekening met de privacy van bewoners.
 • Je draagt tijdens buurtpreventieactiviteiten een geldig Nederlands legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) bij je.
  • Als naast het tonen van het identiteitsbewijs ander bewijs nodig is dat een teamlid actief is voor het buurtpreventieteam, dan kan het teamlid verwijzen naar de coördinator die de deelname kan bevestigen.
 • Tijdens de buurtpreventieactiviteiten ben je niet onder invloed van alcohol en/of drugs.
 • Je bent tijdens een ronde herkenbaar als buurtpreventielid door het dragen van een opvallend geel hesje met daarop de tekst “buurtpreventie”.
  • Dit hesje kan gedragen worden zodra 2 of meer buurtpreventieleden bij elkaar zijn.
 • Je neemt een zaklamp mee, maar gebruikt deze alleen als het nodig is. Onnodig of overbodig schijnen met het licht van de zaklamp kan irritatie of onrust bij de bewoners veroorzaken.
 • Je houdt rekening met stemvolume als je ’s avonds/’s nachts een ronde loopt voor buurtpreventie. Geluid draagt ver.
 • Je besteedt aandacht aan onveilige en verdachte situaties, maar bijvoorbeeld ook aan:
  • (kapotte) verlichting
  • losliggende stoeptegels
  • gaten in de weg
  • (gevaarlijke) begroeiing
  • (illegaal) gedumpt afval
  • geblokkeerde vluchtwegen of aanrijwegen hulpdiensten
 • Je mag bij bewoners aanbellen als er een deur, raam, auto of fiets open staat en dit mogelijk bij de bewoners aan de aandacht is ontglipt. Als attentiesein om diefstal te voorkomen.
 • Klachten in de openbare ruimte meld je via de BuitenBeterApp aan het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente. Graag vermelden BPT <wijknaam>
 • Eigen veiligheid staat voorop. Bij overlast of verdachte situatie neem je als teamlid naar eigen inzicht, indien noodzakelijk, contact op met 112 (spoed), 0900-8844 (wel politie, geen spoed) of met de coördinator. Je meldt je als buurtpreventielid met toereikende informatie. Hierbij staat de eigen veiligheid en die van omstanders voorop. Dus niet zelf ingrijpen, wel melden!
 • Je bent tijdens een ronde bereikbaar via een mobiele telefoon en kunt hiermee bij calamiteiten alarm slaan
 • In geval van een calamiteit houd je je aan de instructies/aanwijzingen gegeven door de politie, ambulance, brandweer en/of BOA’s.
 • Communicatie over de leden, contacten en/of activiteiten van het buurtpreventieteam loopt via of in overleg met de coördinator.